Đăng kí

Chương trình phẫu thuật với các chuyên gia nước ngoài (Hoa Kỳ, Anh Quốc)

Đăng kí

Nối tiếp truyền thống từ thiện từ nhiều năm qua, Bệnh viện Hồng Ngọc cùng các bác sĩ, chuyên gia đến từ Tổ chức Facing the World Anh Quốc và Tổ chức R.I.C.E Hoa Kỳ tiếp tục tổ chức chương trình phẫu thuật cho trẻ em bị dị tật vào tháng 03 và tháng 05 năm 2018 .