“Vậy là từ mai con có thể nhìn ngắm nụ cười mình trong gương thật rồi mẹ ơi!” Lan vui …