Chương trình chắp cánh ước mơ 2015 đang diễn ra tại bệnh viện Hồng Ngọc từ ngày 1/3 đến ngày …