Những tấm lòng vàng

Nhà tài trợ 3T (3T Pharma)

Là một trong những công ty hàng đầu Việt Nam chuyên cung cấp các giải pháp toàn diện về sức …

Viết bởi |

Nhà tài trợ IPSEN Corporation

Là 1 trong 5 tập đoàn dược phẩm hàng đầu của Pháp, Ipsen Corporation đã phát triển và mở rộng nhiều văn phòng đại diện tại hơn 115 quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

Viết bởi |

Nhà tài trợ Sanofi

Là doanh nghiệp, ngoài việc tập trung sản xuất kinh doanh, hoàn thành kế hoạch giao và chăm lo đời …

Viết bởi |

Nhà tài trợ Merck CH

Với phần lớn doanh nghiệp, hoạt động từ thiện không đơn thuần là hoạt động hỗ trợ cộng đồng mà …

Viết bởi |

Dược phẩm Đất Việt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Với sứ mệnh trở thành nhà phân phối dược phẩm uy tín và chuyên nghiệp trong lĩnh vực chăm sóc …

Viết bởi |

Dược phẩm Hà Gia

Công ty TNHH Dược Phẩm Hà Gia được cấp giấy phép hoạt động vào tháng 6 năm 2010 và đạt …

Viết bởi |