Uncategorized

Thành quả chương trình “Chắp cánh ước mơ” 2015

Dưới sự hỗ trợ của các chuyên gia Mỹ, tháng 3 năm 2015 bệnh viện Hồng Ngọc đã tổ chức …

Viết bởi |

Thăm khám từ thiện “ Trao vòng tay nhân ái tháng 12/2015”

Ngày 03 và 04/12/2015, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc sẽ triển khai chương trình thăm khám sức khỏe thường …

Viết bởi |