Là một trong những công ty hàng đầu Việt Nam chuyên cung cấp các giải pháp toàn diện về sức khỏe cho cộng đồng từ các sản phẩm y dược đa dạng, độc đáo cho đến các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tiên tiến và hiện đại, tiếp thu tinh hoa kiến thức y học phương Đông.

3tpharma

Mang trong mình sứ mệnh cao cả là luôn tìm tòi và phát triển các sản phẩm và dịch vụ y dược hàng đầu có nguồn gốc thiên nhiên để chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng, công ty cổ phần y dược 3T phấn đấu trở thành một trong những Tập đoàn dược lớn nhất Việt Nam vào năm 2020.

Tôn chỉ hoạt động và văn hóa của công ty được xây dựng trên 3 chữ: chữ TÍN, chữ Tâm và chữ Tình.