×

Lịch Hoạt Động

31/7-3/8/2019

Trao vòng tay nhân ái 2019

8:00-17:00

Sơn La

24-26/5 2019

VJM Pù Luông 2019

4:00-23:00

Pù Luông

6/5-9/5 2019

Hội thảo sọ mặt và PTTM

17:00-18:30

BV Hồng Ngọc

4/5-11/5 2019

Phẫu thuật từ thiện FTW

8:00-17:00

BV Hồng Ngọc

14 Tháng 4 2019

Ecopark Marathon 2019

4:00 - 11:00

Ecopark

2/3-17/3 2019

Chắp cánh ước mơ 2019

8:00-17:00

BV Hồng Ngọc