×

Lịch Hoạt Động

15 Tháng 10 2018

Phẫu thuật từ thiện tháng 10

7:00 - 17:00

Bệnh viện Hồng Ngọc

05 Tháng 5 2018

Phẫu thuật từ thiện tháng 5

8:00 - 17:00

Bệnh viện Hồng Ngọc

03 Tháng 3 2018

Chắp cánh ước mơ tháng 3

8:00-17:00

Bệnh viện Hồng Ngọc